Midsommardagens SKD-resultat 2006


Sauna ger bästa handstilen? Jari-OH6DC på topp i sommarens SKD. Här hans berättelse om sommarens höjdpunkt:

Jag körde med min första CW-nyckel. Den är gjord av trä och fanér, med kopparplåtar som kontakter. Jag byggde den med min pappa (icke ham) när jag var 12 år gammal (1978) och började lära mig CW. Nyckeln passar fortfarande bra i handen och fungerar fint! Riggen var hembyggd QRP, uteffekt 4 W och ant dipol.
Portabel-QTH var vid en väns sommarstuga. Jag simmade, badade bastu och körde SKD växelvis. En solig och trevlig midsommardag alltså!
73! Jari OH6DC, oh6dc@sral.fi

Totalt kom det in 42 loggar innehållandes 104 olika motstationer.

Alla resultat
Övriga kommentarer

Välkommen åter på Nyårsdagen nästa år!
önskar Lars sm0oy, SKD manager


In English:
Sauna gives the best fist? Jari-OH6DC on top in this summer's SKD. Here is his own story:

I worked with my very first hand key. It is made of tree and board, with copper plates as contacts. I built it together with my dad (not ham) when I was 12 years old (1978) and started to learn CW. The key still fits very well in my hand and works fine! The rig was a home brew QRP, output 4 W and the antenna a dipole.
The QTH for this portabel operation was the summer cottage of one of my friends. I swam, sat in the sauna and worked SKD alternatively. A sunny and enjoyable Midsummer's Day that was!
73! Jari OH6DC, oh6dc@sral.fi

Totally there arrived 42 logs containing 104 different call signs.

All results
All commentaries (in their original languages)

Welcome back in New Year's Day next year!
wishes Lars sm0oy, SKD manager