YL-CW-Group, En klubb för tjejer och kvinnor. Förespråkar telegrafi i den kvinnliga amatörradiogemenskapen.


Tillbaka till listan över klubbar
Tillbaka till EUCWs startsida