SPCWC: Polsk telegrafigrupp

Klicka ovan för att komma till den officiella klubbsidan som är skriven på polska, engelska och tyska. Den innehåller även en lista av medlemmar. Texten nedan kommer från sidan.


Motto: "Everybody can talk but CW is an art" (Alla kan prata med telegrafi är en konst)

Regler för den polska telegrafigruppen (SP-CW-C)

 1. SP-CW-C är en speciell klubb ifrån Polska amatörradiounionen (PZK) som samlar radioamatörer och lyssnaramatörer med speciellt intresse för telegrafi (CW).
 2. Medlemsskap i SP-CW-C är öppet för alla OP (eller SWL) som tillhandahåller bevis på:
  (a) 3 SP-CW-C medlemmar körda på telegrafi, eller
  (b) 300 körda stationer på telegrafi under det gångna året.
 3. Ansökan skall innehålla en lista av alla de QSOn som krävs bekräftat av två licensierade män eller den lokala amatörradioklubben.
 4. Medlemsskapet bekräftas med ett speciellt certifikat vars kostnad (motsvarande 3 USD) täcks av den som ansöker.
 5. Medlemsskapet är livslångt. Inga ytterligare avgifter finns.
 6. En medlem i en internationell telegrafiklubb kan bli medlem i SP-CW-C bara genom att skicka in ansökan, utan några ytterligare krav.
 7. I enlighet med p.2, måste SWL bevisa att han hört 3 SP-CW-C members, eller 300 CW stationer under det gångna året.
 8. Alla medlemmar kan använda klubbens logo, medlemmarnas kännetecken. Den bör visas på QSL-kortet.
 9. Klubben styrs av sin egen ordföranden som utses och avpolleteras av PZKs (Den Polska amatörradiounionen) ordförande.
 10. Betalningen och ansökan skall skickas till:
SP-CW-C, P.O. Box 18, 82-312 Elblag-13, Polen.
E-mail:...qtc (at-symbol) post.pl...


Tillbaka till listan över klubbar
Tillbaka till EUCWs startsida