SHSC: Super High Speed Club (Superhöghastighetsklubben)
är en höghastighetsklubb för vänner av telegrafi i minst 250-takt (50 WPM).Tillbaka till listan över klubbar
Tillbaka till EUCWs startsida