SCAG: Scandianvian CW Activity Group (Skandinaviska telegrafiaktivitetsgruppen)

Motto: To support and Encourage Amateur Radio CW Att stödja och uppmuntra amatörradiotelegrafi

Tillåter icke-skandinaver som medlemmar men det mesta av den tryckta bulletinen "SCAG-NL" är skriven på danska eller svenska (men en engelsk sammanfattning finns med).


Tillbaka till listan över klubbar
Tillbaka till EUCWs startsida