HSC: High Speed Club (Höghastighetsklubben)
är för vänner av medelhöga telegrafihastigheter, dvs. 25 wpm (125 tecken/min) och däröver. Det finns ingen årlig avgift. Klubben organiserar tävlingar och diplom. Det enda sättet att bli medlem är via QSO i höghastighets med 5 olika HSC-medlemmar för intygande. Dessa intygande QSO måste bekräftas av QSL som beskriver hastigheten och längden på QSO:et.

Websidor:
Tyskland (på tyska med engelska översättningar)
Nederländerna (på engelska)


Tillbaka till listan över klubbar
Tillbaka till EUCWs startsida