GTC: Greek Telegraphy Club (Grekiska telegrafiklubben)

Följande brev skickades ut i telegrafivärlden för att presentera klubben.

Grekiska telegrafiklubben
(SV-CW-C) (Sedan 1998)
en medlem i EUCW
HELLINIKI LESHI TILEGRAFIAS
** MÅL, STADGAR och REGLER **

Aten, 3dje november 1998

Kära telegrafivänner i hela världen...

Den grekiska telegrafiklubben grundades i oktober 1998 som en oberoende grekisk klub och vill åstadkomma:

Att marknadsföra användningen av telegrafi på amatörradiobanden, att uppmuntra nykomlingar på telegrafi och att uppmuntra och bibehålla vänskap hos radiotelegrafioperatörer.

GTC är också ett starkt tryck mot de krafter som vill utrota telegrafi som en amatörradiokommunikationsmod.

Innan vi bestämde oss för att samlas i en telegrafiklubb i vårt land, sökte vi under flera år efter vad grupper och organisationer med liknande mål gjort i Europa och på andra ställen och slutligen gjorde vi det för att stödja och dela den gemensamma kampen att marknadsföra, skydd och försvara telegrafins, särskilt under nuvarande omständigheter.

Här i SV-landet, är huvuddelen av amatörerna fortfarande långt ifrån tankarna att inte kräva telegrafi vid amatörradioproven, men eftersom saker kan ändras snabbt, vill vi samla tillräckligt med styrka för att kämpa emot alla nuvarande och framtida hot mot vår älskade telegrafi.

Även om Grekland är ett litet land finns det ett stort antal mycket erfarna telegrafioperatörer som under många år har varit till sjöss som radiooperatörer, i handelsflottan, som fortfarande idag är en av de största flottorna i världen.

Idag är många av dem radioamatörer, och telegrafioperatörer på amatörradiobanden, använder radiovågorna, och har kul när de kör sin favoritmod.

Lyckligtvis för oss finns det också ett stort antal nykomlingar som blir förälskade i morsekod. Vi tycker att det är en mycket viktig plikt för alla de gamla att hålla dessa i ständig kontakt med telegrafi, som en grundläggande sak i amatörradiovärlden.

På ett möte vi hade för några dagar sedan, diskuterade vi frågor om diplom, tävlingar, websidebyggande mm och nu kan vi säga att många dessa saker kommer att lösas på ett bra sätt.

För närvarande, som en ny systerklubb, kommer vi att deltaga i de aktiviteter som finns tillgängliga i EUCW-klubbarna, (dvs. tävlingar etc), och göra vårt bästa för att de aktiviteterna skall få framgång. [Språket är i detta stycke ganska egendomligt. Jag har försökt återskapa det jag tror menas men jag kan ha misstolkat. Översättarens anmärkning.]

Vi vill också skapa goda relationer med ett ärligt och öppet samarbete, och nära kontakter mellan GTC (SV-CW-C) och stora EUCW-klubbar som, Deutscher Telegraphy Club e.V. (DL-CW-C) (Tyska telegrafiklubben), Activity Group Telegrafie e.V. (AGCW-DL), FISTS, Union Francaise Telegrafie (UFT) (Franska telegrafiunionen), Italian Telegraphy Club (Italienska telegrafiklubben) och andra, i syfte att förstärka och föra fram vår gemensamma marknadsföring av våra mål.

GTC representerar telegrafins intressen i Grekland, genom dess samarbete med RAAG (Radio Amateur Assn of Greece) (den grekiska amatörradioföreningen), och också alla andra redan existerande mindre SV-klubbar.

Vår klubbs inriktning är mycket enkel. Vi är en oberoende organisation som uteslutande marknadsför telegrafins intressen inom amatörradion. Vi tillåter grekiska radioamatörer att bli medlemmar om de vill och det räcker med deras hedersord att de ställer upp på våra föresatser och håller med om våra mål.

GTC erkänner att det finns många andra som har lika djupa intressen i denna förnämliga mod och bjuder in dem till att förhöra sig om medlemsskap. Detsamma gäller för utlänningar som vill gå med. Ingen avgift krävs av utlänningar. Medlemsskapet är helt gratis.

Klubbens ledning består av alla de konstitutionerande medlemmarna, inte mindre än 22 personer. För att klubben skall fungera effektivt kommer ett verkställande utskott att tas fram.

73, de Yorgos SV1NA (för det verktställande utskottet i GTC)

sv1na (at) hotmail.com

SV - CW - Medlemmar

001 SV1LV Castor, 002 SV1COM Oddy, 003 SV1DU George, 004 SV1NA Yiorgos, 005 SV1MF Markos, 006 SV1VJ Yianni, 007 SV1KU Giorgi, 008 SV1IW Manos, 009 SV8IM Mike, 010 SV8ZS Nick, 011 SV1JG Cliff, 012 SV1JA Vassili, 013 SV1NN Takis, 014 SV1BUU Menios, 015 SV1TP Dimos, 016 SV1SQ Mike, 017 SV1ME Manos, 018 SV1AGZ Stratos, 019 SV1TU Nikolas, 020 SV1JO Thanos, 021 SV1ENG Tony, 022 SV1SB Milton, 023 SV1EMY John, 024 SV2CUI George, 025 SV1UG Nassos, 026 SV1AOW Giorgos, 027 SV1JB Demetre, 028 SV1DKL Stathis, 029 SV1RP George, 030 SV8BEU Antonis, 031 SV1END Dimitris, 032 SV1CEI Nickos, 033 SV1COD Manos, 034 SV1EDY Toly, 035 SV1BKE Manos, 036 SV1CDP Stephan, 037 SV5ADF George, 038 SV1AGL John, 039 SV1ENI Kostas, 040 SV1DET John, 041 SV1AMH Jim, 042 SV1DLS Costas, 043 SV1IG Tassos, 044 SV1AYA Stephan, 045 SV1DOJ Tassos, 046 SV7TL Takis, 047 SV1AJS George, 048 SV1IS Nickolas, 049 SV1HK Theodor, 050 SV1UY Demetre, 051 PA3DSM Henk, 052 SV8BHN Stelios, 053 SV1DKR John, 054 DL5XL Felix, 055 DL5QE Martin, 056 K2RSK Peter, 057 DL4NBE Leo, 058 SV1BJW Bill, 059 SV1AOZ Manolis, 060 SV1QN George, 061 SV1EFP Stavros, 062 SV2AVP Theodor, 063 HB9EBC Michael, 064 SV8BGW George, 065 DJ8EF Ferenc, 066 DK1EAW Bjoern, 067 SV8CS Spyros, 068 SV9ADH Philip, 069 SV9BAI John, 070 DL3SZ Adolf, 071 DL3CT Hans, 072 LZ1JZ Anton, 073 DL8KAZ Dieter, 074 DH9DP Dennis, 075 DL1ARG Rolf, 076 DL1YDL Frank, 077 I6HWD Domenico, 078 DL1LAW Hans, 079 DL6LBA Anny, 080 DD7LI Helmut, 081 9A3FO Mladen, 082 DL2FDF Yiorgos / SV0IR, 083 DJ4AR Georg, 084 DL1IU Fritz, 085 DL4FBI Helmut, 086 SV1AFW Elias, 087 SV2BBJ Nickos, 088 SV2BBK Theofanis, 089 SV1BUV Nikos, 090 SV1AIP John, 091 SV1AEU Mike, 092 SV2BOH Elias, 093 SV7APD Kostas, 094 F5OQO Jean-Michel, 095 DH3MG Martin, 096 SV1DOO Nikos, 097 DL5YYM Guenter, 098 DL3HWO Herbert, 099 JH2QFI Masa, 100 SV1ACL John, 101 HB9DMH Gregor, 102 9A5I Ivan, 103 DL4CF Joerg, 104 DG6YFY Thomas, 105 SV1TM Kostas, 106 IK7XTE Mario, 107 SV3GLS Rania, 108 SV2UF Leftheris, 109 SV1ALP Panos, 110 SV1GAM Dimitris, 111 SV1ELW Nickos, 112 SV1EMZ George, 113 SV4RO Sotiris, 114 SV8CRI Panos, 115 DL1ATR Stefan, 116 SV1EHD Sifis, 117 F5NQL Maurice,


Tillbaka till listan över klubbar
Tillbaka till EUCWs startsida