G-QRP Club: (Klubben G-QRP)
Ägnad åt lågeffektförbindelser (upp till 5 watt likströmsinput). Klubben har tusentals medlemmar i hela världen och erbjuder ett brett spann av tjäsnter och aktiviteter däribland en mycket bra klubbtidning som alla hemmabyggare kommer att tycka är mycket intressant.


Tillbaka till listan över klubbar
Tillbaka till EUCWs startsida