EA-QRP-C:
Målet för den spanska EA-QRP-CLUB är att markadsföra radiokommunikation i vilken mod som helst då man använder lite eller mycket lite effekt. (QRP 5W eller mindre på CW och upp till 10W PEP på SSB).


Tillbaka till listan över klubbar
Tillbaka till EUCWs startsida