QRP-ARCI:
Detta är en av våra vän-klubbar utanför europa. Det är en stor amerikansk klubb som ägnar sig åt lågeffekt-QRP.


Tillbaka till EUCWs startsida