Välkommen till


SCAG SKD Sida

e-mail to SKD@SCAG.SE

SKD äger rum den 26 juni 2021, 0800-2200 UTC.

REGLER

Syfte

SKD är inte någon ”contest”. Dess syfte är, att ge sändareamatörer
ett tillfälle att köra telegrafi-QSO i behaglig takt med handnyckel.
Tävlingsmomentet är att köra den vackraste telegrafin!


Tid

0800 - 2200 UTC

Frekvensband i kHz

3540-3580
7020-7040
10105-10125
14050-14070
Deltagarna uppmanas till trafik på 7, 10 och 14 MHz för att ge våra
icke-skandinaviska deltagare större möjligheter till QSO med oss i
Skandinavien.

Trafiksätt

Endast telegrafi med handpump (nyckel).

Betyg


I din logg, ska du bedöma motstationernas handstil enligt en skala 1,0-5,0
ju högre betyg, ju vackrare - enligt din mening.

Slutbetyget beräknas så här (av loggrättaren):
Minst fem betyg krävs för att komma med i listan. Kör alltså fler än fem QSO.
Sammanlagda QSO-betygsumman delas sedan med antalet erhållna betyg.
Maxbetyget är alltså 5,0

Utmärkelser

SCAG Straight Key Award
tilldelas dem som sänder in sin logg.

Loggar

Loggutdragen skall innehålla tre detaljer:
Läsbara loggkopior duger bra.
Loggarna skall vara insända senast en vecka efter trafikdagen.
Bifoga gärna kommentarer och foton. Berätta om upplevelser under SKD.
Sänd loggarna med e-post, till SKD@scag.se
SKD-managern kan då enkelt kvittera loggen!

Om ni absolut vill använda snigelpost, skyll er själva.

 

73 and BCNU

Lars SMØOY
SKD Manager


Upplagd: 2018-01-18